بایگانی برچسب: لعنت

لعنت بر…

آباء و اجداد! یارو یک کار زشت و پلیدی انجام داد و بعد گفت؛ بر شیطان لعنت! شیطان ظاهر شد و گفت: بر پدر و مادر و آباء و اجداد خودت لعنت! من این کارو تازه از تو یاد گرفتم!

توضیحات بیشتر »