بایگانی برچسب: قضایی

ماده ۴۷۷ چیست؟

ماده ۴۷۷ چیست؟ در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و …

توضیحات بیشتر »