بایگانی برچسب: ارث

احکام خُمس

احکام خُمس (منبع) ۱۰۱ مسئله مساله ۱۷۵۱ـ‏‏ در هفت چیز خمس واجب می‌شود که احکام این‌ها مفصلاً گفته خواهد شد.‏ منفعت کسب؛ معدن؛ گنج؛ مال حلال مخلوط به حرام؛ جواهری که بواسطۀ‏‎ ‎‏غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می‌آید؛ غنیمت جنگ؛ زمینی‏‎ ‎‏که کافر ذمی از مسلمان بخرد. ۱ـ منفعت کسب …

توضیحات بیشتر »