بایگانی روزانه: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

شرح حدیث: منع از منکر یا نهی از منکر؟!

مقدمـه: خدای متعال، انسان را جستجوگر و کنجکاو، خلق نمود موجودی با این دو خصیصه را، هرگز نه می‌توان با بخشنامه و تحکّم به راهی کشاند و نه می‌توان از راهی باز داشت. منع برای چنین موجودی در حکم ترغیب است و بیش از آنکه او را از کاری باز …

توضیحات بیشتر »