متفرقه

روزی که نان سنگک آمد

قدیمی‌ترین عکس نانوائی درتهران ماجرای علی جغجغه و صف نان شاطر، خمیرگردان، نان پزان، نان درآر و پادو… اینها اعضای تیمی هستند که سال هاست خوشمزه ترین نان سنتی ایران را سر سفره‌های مردم می‌گذارند. مردانی که کنار تنها تنور مثلثی شکل دنیا می‌ایستند، و قدیمی‌ترین نان مثلثی شکل دنیا …

توضیحات بیشتر »