در پاسخ به

پیرامون موهومات مطرح شده راجع به شپلی

سهامداران عزیز شرکت پلی اکریل ایران! اخیراً که چه عرض کنم مدتی است همه ما درگیر موهومات فردی هستیم که به ما درس آموزه‌ها می‌دهد. وی به تازگی با استناد به اظهارات بابک زنجانی در نهمین جلسه رسیدگی به موارد اتهامی‌اش که مربوط می‌شود به ۲۵ آبان ۹۴ مدعی شده …

توضیحات بیشتر »