آداب معاشرت

چگونه صحبت دیگران را مؤدبانه، قطع کنیم؟

شیوه صحیح و مؤدبانه قطع کردن صحبت دیگران ۱– ابتدا اجازه بگیرید چگونه؟ «ممکن است چیزی بگویم» شاید فوری‌ترین روش برای شروع گفتار خود در حالی که فردی دیگری در حال صحبت کردن است، اجازه گرفتن و درخواست از وی و جمع می‌باشد. اما این روش نیز باید به درستی …

توضیحات بیشتر »