چرا موقع مسواک زدن، لثه‌هایتان خونریزی می‌کند؟

پزشکی و سلامت

چرا موقع مسواک زدن، لثه‌هایتان خونریزی می‌کند؟

چرا موقع مسواک زدن، لثه‌هایتان خونریزی می‌کند؟

حتی وقتی با حرکات آهسته مسواک می‌زنید، خون از لثه‌هایتان جاری می‌شود؟ خون‌ریزی لثه هنگام مسواک زدن اغلب ناشی از مشکل بزرگ و غیرقابل‌حلی نیست.

اما اگر برخی نکات را ندانید، ممکن است آنقدر به لثه‌هایتان آسیب بزنید که سلامتشان با مشکلی جدی‌تر از خونریزی‌های‌گاه و بی‌گاه مواجه شود.


بلد نیستید نخ‌دندان بکشید؟

پربازديدها

شبکه های اجتماعی