vandal

مجله اینترنتی فهاداناغلب وندال‌ها در گروه جنسی مذکر قرار دارند. به عبارت دیگر پسران بیش از دختران به وندالیسم که با نوعی خشونت همراه است روی می‌آورند.

امروز پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396