۱۰ کاربرد عجیب نمک که نمی‌دانید

پزشکی و سلامت

۱۰ کاربرد عجیب نمک که نمی‌دانید

 

 

۱۰ کاربرد عجیب نمک که نمی‌دانید!

 

مطمئناً همه افراد هر روز به هنگام آشپزی یا صرف غذا از نمک استفاده می‌کنند؛ اما در ادامه با کاربردهای عجیب این ماده آشنا خواهید شد که شما را شگفت‌زده خواهد کرد.

نمک کاربردهای زیادی دارد که بسیار فراتر از آشپزی و طعم دهی به غذا هستند. در ادامه به کاربردهای نمک در زمینه زیبایی، خانه‌داری و سلامت اشاره خواهیم کرد.

۱. تسکین گلودرد

Salt: How much is too much

فهادان انگلیش

Salt: How much is too much

Salt: How much is too much?

(ترجمه فارسی مقاله)

alt intake has become a major health concern in the United States. An array of studies have claimed too much salt in the diet can increase the risk of serious illness, such as heart disease and stroke, prompting recommendations to lower salt intake. But how much is "too much" when it comes to salt consumption?

The Dietary Guidelines for Americans recommend that adults consume less than 2,300 milligrams of sodium each day - the equivalent to around 1 teaspoon of salt - as part of a healthy diet.

شبکه های اجتماعی