جاسوسی شرکت Kaspersky از ايران (صوتی/ پیشنهاد ویژه)

جاسوسی شرکت Kaspersky از ايران (صوتی/ پیشنهاد ویژه)

جاسوسي سفت‌افزاري از ايران

به گزارش پیک بامدادی، شرکت امنيت رايانه‌اي "کسپرسکي" (Kaspersky) از يکي از پيچيده‌ترين برنامه‌هاي جاسوسي آژانس امنيت ملي آمريکا "ان‌اس‌اي" (NSA) پرده برداشته است.