herpes

درخواست دولت آمریکا از مردان؟!

مسائل جنسی

درخواست دولت آمریکا از مردان؟!

ثمرات ختنه

یک سازمان بهداشتی در آمریکا از خانواده‌ها خواسته است برای پیشگیری و مبارزه با انواع بیماری‌های مقاربتی به ویژه ایدز، فرزندان پسر خود را ختنه کنند. این نخستین بار است که نهادهای امریکایی به طور رسمی به فوائد ختنه اعتراف می‌کنند.

شبکه های اجتماعی