عنوان مقاله : روابط دختر و پسر در اسلام

مقدمه

قبل از اينكه به تبيين روابط دخترو پسر از نظر اسلام بپردازيم چند نكته را ياد آوري مي كنيم.

اول: اينكه مبنا و مأخذ معارف، اخلاقيات، معيارهاي رفتاري و... و در يك كلام بايدها و نبايدهاي فردي و اجتماعي ما برگرفته از دين اسلام است و ما در هر مرحله از مراحل زندگي بشري چه فردي و چه اجتماعي دين اسلام را حاكم مي‌دانيم و آن را ملاكي جدائي‌ناپذير براي زندگاني بشري قلمداد مي‌كنيم. و لذا آنچه در ذيل مي‌آيد طبق همين ملاك مي‌باشد.

دوم: اگر چه عنوان مقاله روابط دختر و پسر است، اما همه زنان و مردان در اين احكام مشترك هستند و اختصاص عنوان به دختر و پسر، تنها به خاطر اهميت و موقعيت حساس دختران و پسران جوان و نوجوان مي‌باشد.

سوم: در اين مقال، تنها به بيان بايد ها و نبايد‌ها در رابطه دختر و پسر پرداخته مي‌شود و سخن از معضلات ،‌راه حل‌ها و سياست‌هاي صحيح و ناصحيح، آسيب شناسي و ... در اين رابطه را به مجال و مقال‌هاي بعدي موكول مي‌كنيم.