همه آنچه باید درباره ختنه کردن پسران بدانید

مسائل جنسی

همه آنچه باید درباره ختنه کردن پسران بدانید
ختنه عملی است که در آن پوست اضافه سر آلت تناسلی برداشته می‌شود و با وجود آنکه در کشور ما اعتقادات و توصیه‌های مذهبی عامل اصلی انجام آن بوده، اما امروزه از ختنه به عنوان یک جراحی علمی یاد می‌شود و حتی در بسیاری از کشورها با وجود آنکه از نظر مذهبی نیازی به این کار نیست اما آن را انجام می‌دهند و مثلاً در آمریکا 80 درصد نوزادان پسر ختنه می‌شوند و در ایران نیز حدود 95 درصد از پسران ختنه می‌شوند.

شبکه های اجتماعی