Cicada ۳۳۰۱، مرموزترین معمای اینترنتی

سرگرمی

Cicada ۳۳۰۱، مرموزترین معمای اینترنتی

ممکن است هر روز با معماهای مختلفی در سطح اینترنت مواجه شوید که حل کردن آن‌ها مشکل و غیر قابل باور است اما بالأخره برای همه آن‌ها یک راه حل وجود دارد ولی از مرموز‌ترین معمای تاریخ اینترنتی خبر دارید؟

شبکه های اجتماعی