نهضت لختی‌ها

موضوعات دینی

نهضت لختی‌ها

انتقاد یک نویسنده غربی از دنیایی که هر روز لخت تر می‌شود!

Bernd Brunner نویسنده سکولار که خودش در همین محیط ها بزرگ شده است چگونه آن را نقد می کند؟

من در دنیایی بزرگ شدم که شاید خیلی ها آن را با زندگی در بهشت مقایسه کنند… شاید هم شبیه جهنم بود؟ به هر حال٬ معمولا دو و برم پر بود از آدم های غریبه که در ضمن لخت هم بودند.

شبکه های اجتماعی