حرکات بدن او را ترجمه کنید

مشاوره‌ _ روانشناسی

حرکات بدن او را ترجمه کنید

تحلیل سخنران با ترجمه حرکات بدن

نگاه کردن به اطراف:

در این حالت شخص در حال به یاد آوردن موضوعی در ذهن خود است. در صورتی که مطلبی که وی در حال به یاد آوردن است به نفع شماست می‌توانید به وی فرصت دهید و حرف‌های قبلی را تکرار کنید و تن صدایتان را پایین بیاورید. اما در صورتی که به یاد آوردن آن چیز توسط وی، باعث ضعیف شدن موضع شما می‌شود بهتر است صدای خود را بلند کرده، مسئله جدیدی مطرح کنید و سپس از وی سؤال مهمی را بپرسید. در این هنگام تمرکز شخص مقابل کاملاً بهم می‌خورد.

شبکه های اجتماعی