11 حکایت کوتاه و زیبای عربی با ترجمه فارسی

فهادان عربیک

11 حکایت کوتاه و زیبای عربی با ترجمه فارسی

11 حکایت کوتاه و زیبای عربی با ترجمه فارسی

حکایت ۱

قالَ الطِّفلُ لِوالِدِهِ متعجِّباً: « عجباً مِن والِدِ صديقي! »

كَمْ‌ هو بخيل!؟ أقامَ الدُّنيا عِندَما اِبتَلَعَ صَديقى درهماً.»

كودك با تعجّب به پدرش گفت: از پدر دوستم تعجّب مي كنم.

چقدر خسيس است!؟ دنيا را به هم ريخت وقتي دوستم يك سكّه يك درهمي بلعيد.»