ده فایده مبتنی بر روزه‌داری

پزشکی و سلامت

ده فایده مبتنی بر روزه‌داری

۱۰ فایده مبتنی روزه‌داری برای سلامت به نقل از سایت خارجی authoritynutrition

۱. روزه‌داری عملکرد سلول‌ها، ژن‌ها و هورمون‌ها را تغییر می‌دهد
زمانی که برای مدتی چیزی نمی‌خورید، چند اتفاق در بدن می‌افتد. به عنوان مثال، بدن فرآیند بازسازی مهم سلول‌ها را شروع می‌کند و سطح هورمون‌ها را تغییر می‌دهد تا چربی‌های ذخیره شده در بدن را بیشتر مورد استفاده قرار دهد.

در ادامه به تغییراتی که طی روزه‌داری در بدن می‌افتد، اشاره خواهیم کرد:

شبکه های اجتماعی