یک سوال بدون جواب (فوق‌العاده ویژه)

مذهبی

یک سوال بدون جواب (فوق‌العاده ویژه)

سوال یک دختر بچه ۸ ساله شیعه از مدیر اهل سنت خود، باعث شد تمام کارشناسان شبکه‌های وهابی، جوابی جز سکوت، برایش نیابند:

ما در کلاس که ۲۴ نفر هستیم، معلم ما وقتی میخاد از کلاس بیرون بره، به من میگه: خانم محمدی، شما مبصر باش تا نظم کلاس به هم نریزه و به بچه‌ها میگه: بچه‌ها، شما گوش به حرف مبصر کنید، تا من برگردم.