چگونه از غیر خدا، نترسیم؟!

تألیفات من

چگونه از غیر خدا، نترسیم؟!

 

 

شرح حدیث "إذا خافَ اللهَ العَبدُ أخافَ اللُه مِنهُ کُلَّ شَىءٍ"

مقدمه:

آموزه‌ها و دستورات دینی که برای هدایت و سعادت بشر ارائه شده در قالبی ارائه شده که انسان مؤمن در سایه عمل به آن، نه تنها آخرت انسان را آباد می‌کند بلکه باعث زندگی شکوه‌مندانه و عزتمندانه مؤمن در همین سرای دنیا نیز خواهد شد.
برای نمونه حضرت رسول صلی الله علیه و آله در حدیثی که ابوالقاسم پاینده در کتاب نهج‌الفصاحة از آن جناب نقل نموده، پاداش خوف از خدای متعال را عزت‌مندی انسان در این سرا معرفی نموده‌اند بر عکس آن، حضرت محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله می‌فرمایند: مجازات نترسیدن از خدا، ترسیدن از هر که غیر خداست.
بر همین اساس کسی که از خدا می‌ترسد نه تنها آخرتش را ساخته که دنیای امروزش را نیز آباد کرده است؛ در این نوشتار به طور مفصل، پیرامون این حدیث به بحث خواهیم نشست.

کلید واژه:

خوف، ترس از خدا، نکات اخلاقی، یقین، محبت، شرح‌ نهج الفصاحه، نهج ‌الدرایة، شرح حدیث.

شبکه های اجتماعی