یحب الجمال

مجله اینترنتی فهادانزیبایی در عظمت است! بررسی حدیث: "إنّ اللَّه تعالى جميل يحبّ الجمال" همراه با بررسی جامع و ریشه‌ای لغت جمیل. مسعود رضانژاد فهادان چکیده مقاله:…

امروز شنبه 06 خرداد 1396