ظاهر گوش چه حقایقی را بازگو می‌کند؟

پزشکی و سلامت

 ظاهر گوش چه حقایقی را بازگو می‌کند؟

ظاهر گوش چه حقایقی را در مورد سلامت انسان بازگو می‌کند؟

دانشمندان بر این باورند ظاهر گوش جوانبی از سلامت عمومی بدن را مشخص می‌کند، به طوری که می‌توان از آن در پیش‌بینی برخی بیماری‌ها بهره برد.

به گزارش مجلّه اینترنتی فهادان و به نقل از باشگاه خبرنگاران، از لب‌ها و زبان گرفته تا گوش‌ها، تمام اعضای بدن از ویژگی‌های ظاهری برخوردارند که مطالبی را در خصوص وضعیت کلی بدن بیان کرده و به عنوان شاخصی دقیق برای سلامت کلی بدن مورد استفاده قرار می‌گیرند.