دو، دوتا؟!

سیاسی

دو، دوتا؟!

دو، دوتا؟! (گفت و شنود)

گفت: مگر اعلام نشده بود که دارایی‌های مسدود شده ایران 150 تا 180 میلیارد دلار است.

گفتم: این مربوط به وقتی بود که می‌خواستند مردم را نسبت به توافق هسته‌ای خوشبین کنند.

گفت: پس چرا بعد از توافق گفتند میزان دارایی‌های مسدود شده ایران فقط 6 میلیارد دلار است؟!

گفتم: این مربوط به وقتی بود که قرار بود به وعده‌های خود درباره گشایش اقتصادی برجام عمل کنند!

گفت: دو روز پیش سخنگوی دولت گفت دارایی‌های ایران 100میلیارد دلار است.

گفتم: این به خاطر آن است که می‌خواهند در انتخابات از آن به عنوان یک برگ برنده استفاده کنند!

گفت: ولی یک روز بعد رئیس بانک مرکزی دوباره مبلغ را پائین آورد. دیگر چرا؟!

گفتم: از یارو پرسیدند دو، دو تا چندتا میشه؟!  گفت؛ اول بگو میخوای بخری یا میخوای بفروشی تا بعدا جوابت رو بدم!

شبکه های اجتماعی