شتر حق‌الناس!

سیاسی

شتر حق‌الناس!

شتر حق‌الناس!

اخیرا جناب آقای هاشمی رفسنجانی در مراسمی که مربوط به بزرگداشت مرحومه همسر مکرم حضرت امام راحل بود سخنانی بر زبان آوردند که عینا نقل می‌شود:

«رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات به صراحت گفته‌اند که رای مردم حق الناس است، این حرف رهبری سیاسی نیست یک حرف اجتهادی است، چطور به خودمان حق می‌دهیم نگذاریم آن کسی که مردم می‌خواهند وارد می‌شوند و آن کسی که مردم نمی‌خواهند را مسلط کنیم.

رعایت نکردن حق‌الناس ظلم و منکری است که در جامعه می‌تواند پیدا شود، این حقوق در قانون اساسی ما هم آمده است و من فکر می‌کنم که حق‌الناس‌های موجود در قانون اساسی کافی است. [...] بله این مصیبت است و این زن‌ها باید حداقل حجاب اسلامی را داشته باشند اما، مسئله این است که بقیه مسائل مانند زندان‌ها، ظلم‌ها، سرکوب‌ها و حق‌هایی که از مردم ضایع می‌شود چه می‌شود.»