شنبه 31 تیر 1396

مجله اینترنتی فهادان

جدیدترین مطالب


تربیت دینی؛ گزاره های تربیتی (2)

تربیت دینی؛ گزاره های تربیتی (2)

گزاره های تصویری از اوّلین گزاره‌های تأثیرگذارند. یعنی از موقعی که بچه، شروع می‌کند به شناختن دور و برش، این گزاره‌ها مؤثرند؛ کودک از وقتی می‌فهمد بین انسان‌ها تعامل و روابطی وجود دارد از گزاره‌های تصویری تأثیر می‌پذیرد.

گزاره تربیتی: هر گفتار، رفتار یا حالتی است که در بر دارنده یک پیام تربیتی است؛ پیام مثبت یا منفی.

امتیاز : نتیجه : 0 امتیاز توسط 0 نفر مجموع امتیاز : 3