شتر حق‌الناس!

سیاسی

شتر حق‌الناس!

شتر حق‌الناس!

اخیرا جناب آقای هاشمی رفسنجانی در مراسمی که مربوط به بزرگداشت مرحومه همسر مکرم حضرت امام راحل بود سخنانی بر زبان آوردند که عینا نقل می‌شود:

«رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات به صراحت گفته‌اند که رای مردم حق الناس است، این حرف رهبری سیاسی نیست یک حرف اجتهادی است، چطور به خودمان حق می‌دهیم نگذاریم آن کسی که مردم می‌خواهند وارد می‌شوند و آن کسی که مردم نمی‌خواهند را مسلط کنیم.

رعایت نکردن حق‌الناس ظلم و منکری است که در جامعه می‌تواند پیدا شود، این حقوق در قانون اساسی ما هم آمده است و من فکر می‌کنم که حق‌الناس‌های موجود در قانون اساسی کافی است. [...] بله این مصیبت است و این زن‌ها باید حداقل حجاب اسلامی را داشته باشند اما، مسئله این است که بقیه مسائل مانند زندان‌ها، ظلم‌ها، سرکوب‌ها و حق‌هایی که از مردم ضایع می‌شود چه می‌شود.»

نگاهی تازه به ربا

تألیفات مدیر

نگاهی تازه به ربا

::.نگاهی تازه به مقوله ربا.::

مسعود رضانژاد فهادان

کلید واژه:

ربا، نزول، اقتصاد، تعادل اقتصادی، علان جنگ با خدا، حرمت ربا.

چکیده:

قوانین الهی تابع مصلحت و مفسده واقعیست؛ یکی از آن قوانین، قانون حرمت ربا و نزول است. خدا به سبب محبتی که به مخلوقات خود و جامعه مدنی انسانی ـ اسلامی دارد انسان‌ها را از مفسده‌ها و دام‌های مهلکی که در مسیر زندگی فردی و اجتماعی آنان قرار می‌گیرد آگاه ساخته است.

ربا، باعث بر هم زدن تعادل یکی از ارکان مهم جوامع انسانی ـ اسلامی یعنی اقصاد و نظام پولی آن می‌شود؛ بر هم خوردن تعادل اقتصادی و کسب و کار در جامعه اسلامی منجر به سست شدن ارکان جامعه مدنی خواهد شد و لذا کسی که ربا خواری می‌کند یا ربا می‌گیرد یا به هر نحوی در این امر شریک است به مثابه دشمنی است که خواسته یا ناخواسته به جنگ با حکومت اسلامی اقدام نموده است و این یعنی اعلان جنگ با خدا و فرستاده او (صلی الله علیه و آله).