10 ثانیه فرصت تا نجات از سکته (کلیپ)

پزشکی و سلامت

10 ثانیه فرصت تا نجات از سکته (کلیپ)

10  ثانیه فرصت تا نجات از سکته
این فیلم آموزشی کوتاه را ازدست ندهید!

اغلب افراد در زمان سکته و حملات قلبی تنها هستند بنابراین می توانند از روش های علمی ساده برای کمک به خود در زمان حمله قلبی استفاده کنند.

در گذشته ممکن بود سکته قلبی به ندرت و میان افراد مسن اتفاق بیفتد اما اکنون سن بروز سکته کاهش چشمگیری یافته و به شدت شایع شده است.

شبکه های اجتماعی