کلید فتح قلوب؟!

17_ کلید فتح قلوب؟!

مقالات مدیریّتی

17_ کلید فتح قلوب؟!

 

چگونه در دلها نفوذ کنید؟! (کلید فتح قلوب)


اطلاع فرمانده و مدیر از مشکلات شخصی همکاران خود در حد ضرورت، نقش قابل توجهی در نحوه اداره کردن آن‌ها دارد.

 

مدیر می‌داند که با چه کسی و چه روحیه‌ای طرف است. اما نکته قابل توجه، جویا شدن، درباره مشکلاتی است که افراد در آن زمینه حساسیت نداشته باشند، این امر باعث خوشحالی هم می‌شود.


این جویای احوال شدن، از شما چهره‌ای محبوب و دلسوز، نزد زیردستان خواهد ساخت و قضاوت آن‌ها این خواهد بود که شما آن‌قدر به فکر آن‌ها هستید که حتی به مشکلات شخصی آن‌ها نیز واقفید.


برای مثال یکی از فرماندهان نیروهای سپاه، سال‌ها قبل در یک شرقیابی به محضر مقام معظم رهبری، در ابتدای جلسه با این سئوال ایشان مواجه شد که:

 

«وضع سردردتان چطور است؟! بهتر شده‌اید یا نه؟»

 

این سئوال برای این برادر، بسیار غیرمنتظره بود. چون تنها خانواده و افراد معدودی از همکاران می‌دانستند که او به میگرن مبتلاست. حال مقام معظم رهبری که چندین رده تشکیلاتی با او فاصله دارد چطور از وضع جسمی یک فرمانده خود مطلع است.


به هر حال دانستن مشکل افراد یک حُسن است و جویاشدن از آن‌ها در وقت و موقعیت مناسب، احسن خصائل یک فرمانده است.

پس:

مطلع بودن شما از مشکلات شخصی افراد زیردست و جویاشدن از آن، کلید فتح قلوب آن‌هاست.

شبکه های اجتماعی