کلید ارتباط با ارواح

علوم غریبه

کلید ارتباط با ارواح

به نام خدا _ علوم غریبه

 

مفتاح ارتباط با ارواح

در این نوشتار کلید ارتباط و احضار اوراح طی بیست و دو پیش شرط بیان می‌گردد.

01. برای این منظور بایستی ابتداء حداقل یک هفته مطابق نیت شرعی روزه گرفت. نیت شرعی یعنی به نیت روزه ماه مبارک رمضان یا قضاء آن یا یکی از روزه های مستحبی که در رساله ها بیان شده باشد. زیرا روزه‌ای با عنوان روزه احضار ارواح نداریم و کسی که با این نیت روزه بگیرد از آنجا که بدعتی را ایجاد کرده مرتکب کار حرامی شده است.
02. می‌دانیم که شکم پر باعث کاهش تمرکز انسان می‌گردد لذا موقع احضار روح بایستی شکم  انسان نیمه خالی باشد.
03. محلی که برای این کار انتخاب می‌شود بایستی آرام و ساکت و خالی از تجملات و لوازم پر زرق و برق زندگی باشد.
40. وضو و طهارت کامل و بد بو نبودن بدن
05. پرهیز از گناه و محرمات و عمل به واجبات و دستورات دینی خصوصاً در آن یک هفته‌ای که روزه گرفته‌ایم زیرا این کار باعث صفای باطن می‌شود.
06. پرهیز از خنده و شوخی زیاد و سعی در گریه و تفکر در امر آخرت و گناهان.
07. توبه حقیقی از همه معاصی (نه به خاطر احضار ارواح بلکه توبه حقیقی)
08. دادن مقداری کفاره برای کفاره‌های محتمل و حلالیت طلبیدن از مردم
09. پرهیز از خشونت در گفتار و رفتار و سعی در سکوت و اندیشه
10. استفاده زیاد از عدس و نان جو در طول عمر خصوصاً در آن یک هفته و اجتباب از مصرف زیاد گوشت و غذاهای رنگین.
11. پرهیز از لقمه‌های شبهه‌ناک و چیزهایی که بدون رضایت کامل صورت گرفته باشد.
12. حتی المقدار در هوای تاریک یا نور کم. شب جمعه بهتر و مناسب‌تر است.
13. اطمینان از خود مبنی بر نترسیدن
14. سعی در احضار ارواح تازه درگذشته زیرا آنان تعلق بیشتری به دنیا دارند.
15. هر چه مرده انس بیشتری با شخص داشته باشد این امر آسان‌تر خواهد بود.
16. گر روح مسلمانی را می‌خواهد احضار کند ابتداء برایش فاتحه بخواند و 2 رکعت نماز به روح او هدیه نماید.
17. نام سوره‌ای که در زیر نام آن رمزی بیان شده است را قرائت کند.

18. سپس دعای هفتم از کتابی که در زیر اسم آن به صورت رمزی بیان شده است را بخواند.

19. بعد از آن مرتب بگوید: یا فلان احضر. به قدری تکرار کند تا ظاهر شود حتی ممکن است چند ساعت طول بکشد می‌تواند در این میان گاهی برایش نماز بخواند.
20. گاهی مواقع در سه ربع اول صداهای تقه شنیده می‌شود این نشانه حضور آن روح است.
21. اگر با رعایت تمام شرایط محقق نشد تا چهل شب تکرار کند.
22. احضار ارواح در شب های مهتابی مناسب‌تر است.

شبکه های اجتماعی