چگونه سرعت ارگاسم در خانم‌ها را افزایش دهیم؟!

مسائل جنسی

چگونه سرعت ارگاسم در خانم‌ها را افزایش دهیم؟!

 

چگونه سرعت ارگاسم در خانم‌ها را افزایش دهیم؟!

 

آیا می‌دانید افزایش سرعت ارگاسم در خانم‌ها چگونه اتفاق می‌افتد؟

ارگاسم در خانم‌ها و آقایان با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد و مهم‌ترین این تفاوت‌ها آن است که آقایان تنها از یک طریق به ارگاسم می‌رسند ولی ارگاسم یا اوج لذت جنسی در خانم‌ها از دو راه است.

یکی از این راه‌های ارگاسم در خانم‌ها از طریق رابطه واژینال یا ارضاء از طریق دخول و دیگری ارضاء از طریق کلیتوریس یا کلیتورال است.