چگونه سرعت ارگاسم در خانم‌ها را افزایش دهیم؟!

مسائل جنسی

چگونه سرعت ارگاسم در خانم‌ها را افزایش دهیم؟!

 

چگونه سرعت ارگاسم در خانم‌ها را افزایش دهیم؟!

 

آیا می‌دانید افزایش سرعت ارگاسم در خانم‌ها چگونه اتفاق می‌افتد؟

ارگاسم در خانم‌ها و آقایان با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد و مهم‌ترین این تفاوت‌ها آن است که آقایان تنها از یک طریق به ارگاسم می‌رسند ولی ارگاسم یا اوج لذت جنسی در خانم‌ها از دو راه است.

یکی از این راه‌های ارگاسم در خانم‌ها از طریق رابطه واژینال یا ارضاء از طریق دخول و دیگری ارضاء از طریق کلیتوریس یا کلیتورال است.

لیسیدن بوسیدن مالیدن خوردن آلت تناسلی زن و مرد و سینه و پستان

مسائل جنسی

لیسیدن بوسیدن مالیدن خوردن آلت تناسلی زن و مرد و سینه و پستان

لیسیدن بوسیدن مالیدن خوردن آلت تناسلی زن و مرد و سینه و پستان

کلیتوریس: در زن حکم آلت مرد را دارد و حتی ملامسه مختصرآن تحریک شدیدی به زن می‌دهد آلت مرد نیز با ملامسه زن تحریک می‌شود و هر چه به حشفه نزدیک‌تر حساس‌تر است تا به حدی که سلول‌های نوک آلت حتی گرمی و سردی را حس نکرده و فقط برای لذت کردنند.

شبکه های اجتماعی