دانلود کتاب کلثوم ننه (در باب خرافات النساء)

دانلود کتاب

دانلود کتاب کلثوم ننه (در باب خرافات النساء)

دانلود کتاب کلثوم ننه (در باب خرافات النساء)

به گزارش پورتال فهادان، حضرت آيت الله خامنه‌اي،‌ رهبر معظم انقلاب اسلامي در رابطه با کتاب کلثوم ننه به نوشه آقا جمال خوانساري اظهار نظر کردند و فرمودند: «مسئله ديگر، مبارزه‌ با خرافات است. در کنار ترويج و تبليغ معارف اصيل دينى و اسلام ناب، بايد با خرافات مبارزه کرد. کسانى دارند روزبه‌روز خرافات جديدى را وارد جامعه‌ ما مى‌کنند. مبارزه با خرافات را بايد جدى بگيريد.