نظری بر انحرافات حسن بصری

نظری بر انحرافات حسن بصری

کفر حسن بصری در کلام معصومین علیهم‌السلام

حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام بعد از وقعهٔ جمل در بصره بر حسن بصری گذشت که وضو می‌ساخت. حضرت فرمود: یا حسن! وضو را کامل بجا آور.

حسن گفت: یا امیرالمؤمنین دیروز جماعتی را کُشتی که وضوی کامل می‌گرفتند و شهادتین می‌گفتند. حضرت فرمود: پس چرا به مدد آن‌ها نیامدی؟ حسن گفت: و الله که در روز اوّل، غسل کردم و حنوط بر خود پاشیدم و سلاح پوشیدم و هیچ شک نداشتم که تخلّف از عایشه، کفر است.

چون قصد خروج کردم و از خانه بیرون آمدم، در عرض راه، منادی ندا کرد که به کجا می‌روی؟! بر گرد که قاتل و مقتول هر دو به جهنم می‌روند. پس من ترسان برگشتم و در خانه نشستم. چون روز دوم شد باز خود را به مدد عایشه مهیا کردم و روانه شدم و در راه، همان ندا را شنیدم که یکی می‌گوید:‌ ای حسن به کجا می‌روی؟! برگرد که هر که کشته می‌شود و هر که می‌کشد به جهنم می‌رود. پس من ترسان بر گشتم و در خانه نشستم.

حضرت فرمودند راست می‌گویی. می‌دانی ندا کننده کی بود؟ عرض کرد: نه. حضرت فرمود: آن برادرت شیطان بود. به تو راست گفت؛ قاتل و مقتول لشکر عایشه در آتش است.

شبکه های اجتماعی