نان را در یخچال نگذارید

نان را در یخچال نگذارید

نان را در یخچال نگذارید.

عده‌ای تصور می‌کنند گذاشتن نان در یخچال، جلوی بیات شدن آن را می‌گیرد اما این باور غلط است زیرا این کار روند بیات شدن را سریع‌تر می‌کند.