امپراطور هخامنشی وصیت‌نامه نداشت

مباحث تاریخی

 امپراطور هخامنشی وصیت‌نامه نداشت

یکی از باستان‌شناسان ایران وجود وصیت‌نامه‌ای منتسب به کوروش که در برخی پایگاه‌های اینترنتی، نشریات، پوستر‌ها و کتاب‌ها منتشر شده را رد کرد و گفت: هیچ سندی دال بر اثبات وجود وصیت نامه‌ای از پادشاه هخامنشیان وجود نداشته و ندارد.