راز طول عمر ژاپنی‌ها

پزشکی و سلامت

راز طول عمر ژاپنی‌ها

معیار آن‌ها برای خوب و بد بودن غذا در جواب این سؤال خلاصه می‌شود: "چه چیزی برای من مفید است؟"

در حالیکه بسیاری از ما معیار انتخاب غذای خوب و بد را جواب این سؤال می‌دانیم: "الان هوس چه غذایی کرده‌ام؟"