چگونه خود و همسر معتاد به وایبر را ترک دهم؟!

دانش و فن‌آوری خانه و خانواده

چگونه خود و همسر معتاد به وایبر را ترک دهم؟!

چگونه خود و همسر معتاد به وایبر را ترک دهم؟!

ناتوانی در مدیریت زمان به واسطه وقت‌گذرانی با نرم‌افزارهای ارتباطی چه از طرف شما و چه از طرف همسرتان باعث می‌شود نتوانید به وظایف اصلی‌تان در محیط خانواده عمل کنید و این وضعیت، سطح نارضایتی اعضای خانواده و چالش‌های میان آن‌ها را افزایش می‌دهد و پیوند‌های عاطفی‌تان را کمرنگ می‌کند.

شبکه های اجتماعی