چه کنیم کودکمان حقیقت را بگوید؟

مشاوره‌ _ روانشناسی

چه کنیم کودکمان حقیقت را بگوید؟

چه کنیم کودکمان حقیقت را بگوید؟

استفاده از روش‌های تشویقی برای ترغیب کودک به گفتن حقیقت و اعتراف به کار اشتباهش، موثر‌تر از تنبیه است.

کار‌شناسان علوم رفتاری کودکان می‌گویند:

اطمینان از تنبیه نشدن، انگیزه دروغگویی را از کودک می‌گیرد. کودکان همراه با رشد‌ شناختی و اجتماعی، دروغ گفتن را از اطرافیان و همسالانشان یاد می‌گیرند.

بنابراین شروع این مساله معمولاً از سن ۲ سالگی آغاز می‌شود. اولین دروغ کودکان معمولاً برای انکار کارهای اشتباه‌شان است. از سن ۳ سالگی، کودکان شروع به گفتن دروغ‌های مصلحتی می‌کنند.