روش‌هایی برای عاشق کردن

مشاوره‌ _ روانشناسی

روش‌هایی برای عاشق کردن

۵ روش عاشق کردن

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر، یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر، طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـم‌ـها بـزرگـتـر به ـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آن‌هـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذاب‌تر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد.

شبکه های اجتماعی