یک کرگدن زیر پاشنه پای آدم!

یک کرگدن زیر پاشنه پای آدم!

یک کرگدن زیر پاشنه پای آدم!

حتماً دیده‌اید کف دست کسانی را که کار سنگین انجام می‌دهند؛ مثلاً بیل می‌زنند، کشاورزند یا هر کار دیگری می‌کنند که پوست کف دستشان بیش از اندازه با اجسام خشک و زمخت درگیر است؛ کلی پینه و چروک و برآمدگی سفت و محکم را می‌توان روی این دست‌های زحمتکش دید... اما وقتی چنین تصویری را روی پاشنه پا مشاهده کنید، دیگر زیاد نمی‌توان به زحمتکش بودن خودتان اشاره کرد؛ بیشتر چنین برمی‌آید که پاشنه پایتان زحمت زیادی را متحمل می‌شود!

علت چنان ترک‌ها و پینه‌هایی پشت پاشنه پا چیست؟ آیا به راستی برای پوست این قسمت از پا زحمت زیادی ایجاد کرده‌ایم؟ در این صورت چگونه باید از ایجاد آن پیشگیری کرد یا در صورت ایجاد، ترک‌خوردگی‌های پوست را برطرف کرد؟