مجله اینترنتی فهاداننمونه‌ای از وفای به عهد تاریخ از شخصیت‌های برجسته‌ای یاد می‌کند که عمل به پیمان را تا پای جان محترم می‌شمردند. در تاریخ زندگی سیاه…

امروز جمعه 30 تیر 1396