پوشیدن لباس رسمی موقع نماز

فروع دین

پوشیدن لباس رسمی موقع نماز

زینت برای مسجد

قرآن کریم در آیه ۳۱ اعراف می‌فرماید: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" (در وقت هر نماز و در هر مسجدی، آرایش و زینتتان را بگیرید)؛ یعنی بهترین لباستان را بپوشید، خود را خوش‌بو سازید، موهایتان را شانه بزنید و با زینت، وارد بر محل نماز شوید.

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا از طرفی می‌گویند باید در زینت‌ها زاهد بود و از طرف دیگر، دستور داده‌اند که برای نماز زینت کنید؟