پزشکی هسته ای، ضرورتی برای تشخیص و درمان بیماری‌ها

پزشکی هسته ای، ضرورتی برای تشخیص و درمان بیماری‌ها

 پزشکی هسته ای، ضرورتی برای تشخیص و درمان بیماری‌ها

موارد زیر از مصادیق تکنیک های هسته ای در علم پزشکی است.

  • تهیه و تولید کیتهای رادیو دارویی جهت مراکز پزشکی هسته ای
  • تهیه و تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آنها
  • تهیه و تولید کیت های هورمونی
  • تشخیص و درمان سرطان پروستات
  • تشخیص سرطان کولون ، روده کوچک و برخی سرطانهای سینه
  • تشخیص محل تومورهای سرطانی و بررسی تومورهای مغزی ، سینه و ناراحتی وریدی
  • تصویر برداری بیماری های قلبی ، تشخیص عفونت ها و التهاب مفصلی ، آمبولی و لخته های وریدی
  • موارد دیگری چون تشخیص کم خونی ، کنترل رادیو داروهای خوراکی و تزریقی و غیره
  • بهداشت و ایمن سازی محصولات دامی و خوراک دام، بیماری های دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد دام و…
  • کاربرد گسترده در صنایع غذایی به منظور از بین بردن ویروس های گیاهی و غذایی، کاهش میزان آلودگی میکروبی و...

شبکه های اجتماعی