دلایل و نشانه‌های پرخوری عصبی

پزشکی و سلامت

دلایل و نشانه‌های پرخوری عصبی

دلایل و نشانههای پرخوری عصبی

شاید خیلی از افراد را دیده باشید که وقتی عصبی میشوند به تنها کاری که پناه میبرند، خوردن است و سعی میکنند با این کار اعصاب خود را آرام کنند. از طرف دیگر افرادی هستند که از غذا خوردن ترس دارند چراکه فکر میکنند هر لقمهای تبدیل به بالاترین کالری میشود.