زمین در تیررس قدرتمندترین پرتوهای عالم

هیأت و نجوم

 زمین در تیررس قدرتمندترین پرتوهای عالم

انفجار پرتوهای گاما قدرتمندترین انفجار در عالم محسوب می‌شود. در کسری از ثانیه ستاره‌ای که چگالی بسیار بیشتری از خورشید منظومه شمسی دارد درون سیاه چاله‌ای فرو می‌افتد. در این هنگام لایه های خارجی آن از هسته جدا می‌شود و اتفاقی بزرگ در عالم روی می‌دهد.

شبکه های اجتماعی