انواع اختلالات جنسی (تصویر) قسمت 2

انواع اختلالات جنسی (تصویر) قسمت 2

اقسام شایع انحرافات جنسی یا پارافیلیا قسمت 2

در مطلب پیشین، با شش اختلال پارافیلیا آشنا شدیم در این بخش نیز به معرفی چهار مدل شایع دیگر خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است این نوشتار و نوشتار پیشین، صرفاً به انگیزه معرفی انواع رائج پارافیلیا بوده از همین روی، توضیح و بسط راجع به هر یک از آن‌ها به مطالب بعدی موکول خواهد شد.

اختلال: چشم‌چرانی و گوش‌چرانی (voyeurism=وایوریسم)

انواع اختلالات جنسی (تصویر) قسمت 1

انواع اختلالات جنسی (تصویر) قسمت 1

اقسام شایع انحرافات جنسی یا پارافیلیا

 • اختلال: عورت‌نمائی (exhibitionism)
 • اختلال: یادگارخواهی (fetishism) فِتیشیزم
 • اختلال: مالش (frotteurism)
 • اختلال: بچه‌بازی (castration anxiety)
 • اختلال: آزارگری (سادیسم) جنسی (transvestic fetishism)
 • اختلال: آزادخواهی (مازوخیسم) جنسی (pedophilia)

اختلال جنسی (پارافیلیا)

اختلال جنسی (پارافیلیا)

یکی در همین نزدیکی‌ها

انواع مختلف این اختلال وجود دارد که شامل موارد متعددی از جمله:

 • رفتارهای ساده مانند دست زدن به اندام‌های تناسلی کودک یا خواستن انجام این عمل از سوی آن‌هاست.
 • رفتارهای متجاوزانه خشن
 • ارتباط با پسربچه‌ها
 • زنا با محارم
 • سوء استفاده جنسی از دختران و پسران ارباب خانه توسط خدمتکاران یا بزرگترهای فامیل مانند عمو و....