پیروزی در احتجاج با معاند

شخصیّت‌ها شرح دعا و حدیث

پیروزی در احتجاج با معاند

پیروزی در احتجاج با معاند

و ظَفَراً بمَن عانَدَني.[۱]

در این فراز از دعای مکارم الاخلاق از خداوند متعال می‌خواهیم که ما را در برابر کسی که معاند حق است، پیروز کند.

«عناد» به معنای لجاجت در برابر حق است و «معاند» کسی است که حق را تشخیص داده است؛ ولی آن را نمی‌پذیرد.[۲]