وقت‌خوری به نام وایبر

مجله اینترنتی فهاداناز وقت‌خورهای کوچک تا  وقت‌خورهای بزرگ اگر یک پای بساطشان لَنگ بزند امّا بساط اینترنت و وای‌فایشان همیشه براه است. برای همین اگر…

امروز چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396