دانلود کتاب: وسائل الشیعه

دانلود کتاب دروس حوزه

دانلود کتاب: وسائل الشیعه

مشخصات کتاب وسائل الشیعة فی تحصیل مسائل الشریعة:

اثر شیخ حرّ عاملی از علمای قرن یازدهم هجری قمری، در برگیرنده مهمترین احادیث فقه شیعه در أبواب مختلف است، که در طول ۱۸ سال در 19 جلد، نگاشته شده‌ است.

ترتیب گردآوری و تنظیم احادیث بر اساس مباحث کتاب "شرایع الإسلام" علامه حلی است. شیخ حرّ عاملی احادیث کتاب را در ۵۰ موضوع فقهی تنظیم کرده و در پایان کتاب، خاتمه مفصّلی را پیرامون مصادر، اسانید و رجال حدیث و مسائل دیگر اختصاص داده‌ است.

شبکه های اجتماعی