هشام بن ابراهیم عباسی کیست؟

مباحث تاریخی

هشام بن ابراهیم عباسی کیست؟

هشام بن ابراهیم عباسی کیست؟

«هشام (هاشم) بن ابراهیم راشدی همدانی» مردی مذموم و مطعون بود و امام رضا علیه‌السلام به خاطر نفاقی که در نهاد او رسوخ داشت او را لعنت کردند و از او تبری فرمودند.

از اخبار و آثار او چنین معلوم است که او عامل و گزارشگر خلفا بود و در خانه امام کاظم و امام رضا علیه‌السلام رفت و آمد داشته و اوضاع و احوال آن حضرت را به هارون و مأمون اطلاع می‌داده است. همچنین مأمون، فرزند خود عباس را نزد او گذاشت تا علم و ادب بیاموزد و از این جهت او را «هشام عباسی» هم گفته‌اند.